Raport iP MANAGER - Jak rozumieć role zespołowe?

Rola zespołowa to charakterystyczny styl zachowania wnoszący coś pozytywnego do prac zespołu.

Wyszczególniamy 5 ról zespołowych, mianowicie: Twórczy wizjoner, Uporządkowany taktyk, Sprawny realizator, Przezorny strażnik, Dobry opiekun.

W dobrze skomponowanym zespole każda rola jest obsadzona, zaś każdy członek zespołu powinien być gotowy do obsadzenia co najmniej dwóch ról. Wpływa to bowiem korzystnie na dynamikę pracy w zespole. Z tego powodu w raporcie znajduje się informacja o dwóch rolach, do pełnienia których osoba badana ma największe predyspozycje. Przy czym role są podane w kolejności według poziomu predyspozycji – oznacza to, że osoba badana ma największe predyspozycje do pełnienia roli zespołowej, która podana jest jako pierwsza.

Nazwy ról zespołowych są autorską inwencją – są sugestywne, skrótowo opisują sens danej roli. Szerszy opis ról zawarty w raporcie nawiązuje z kolei do koncepcji i wyników badań opisywanych w specjalistycznych periodykach naukowych.

Lista ról zespołowych wraz z ich krótkim opisem:

  • Twórczy wizjoner: strateg i inspirator, dobrze identyfikujący nowe szanse i możliwości
  • Uporządkowany taktyk: planista, rozważny i metodyczny
  • Sprawny realizator: wykonawca, rzetelny i obowiązkowy
  • Przezorny strażnik: analityk ryzyka, chroni zespół przed popełnieniem błędów
  • Dobry opiekun: społecznik, dba o dobrą atmosferę w zespole, współpracę i porozumienie