Czym różni się Way2Select od innych narzędzi diagnostycznych dostępnych na rynku?

Kwestionariusz Way2Select jest narzędziem psychometrycznym, wystandaryzowanym, znormalizowanym, o zweryfikowanych w toku badań walidacyjnych tzw. wskaźnikach dobroci pomiaru. Jest więc rzetelnym i trafnym narzędziem do oszacowania cech osobowości z pięcioczynnikowego modelu osobowości, popularnie nazywanego „Wielką Piątką”. Jedną z cech wyróżniających Way2Select jest sposób komunikowania wyników badania. W raporcie menedżerskim opisującym wyniki osoby badanej znajdziemy nie tylko opis jej cech osobowości, ale także wyniki pogłębionej analizy bazującej na interpretacji powiązań między badanymi cechami, która pozwala, między innymi, na określenie, co motywuje, a co zniechęca osobę badaną do efektywnej pracy. Ponadto, w raporcie można znaleźć informacje na temat ról w zespole, do których pełnienia osoba badana ma predyspozycje. Konkretne informacje, użyteczne w codziennej pracy menedżera, podane w przystępny sposób – to atuty Way2Select.