Czy informacje z raportu menedżerskiego Way2Select dotyczące wartości, jaką osoba badana wnosi do prac zespołu można porównać z badaniami ról zespołowych według Belbina?

Raport menedżerski Way2Select zawiera informacje na temat wartości, jaką osoba badana wnosi do prac zespołu. Wartość ta jest opisana w kategoriach ról zespołowych, jakie są najbliższe osobie badanej. Innymi słowy, z raportu dowiemy się, jakie role w zespole osoba badana spontanicznie odgrywa w trakcie pracy w zespole lub jakie role w zespole warto przydzielić osobie badanej, aby optymalnie spożytkować jej potencjał. Wśród badanych ról wyróżnia się takie role jak: Twórczy wizjoner, Uporządkowany taktyk, Sprawny realizator, Przezorny strażnik oraz Dobry opiekun. Pięć ról, które optymalnie i wyczerpująco opisują potencjalną wartość osoby badanej dla pracy w zespole. Raport menedżerski Way2Select można więc w tym aspekcie traktować jako alternatywę wobec innych dostępnych na rynku narzędzi do badania ról zespołowych