Jakie korzyści oferuje raport dla menedżera o osobie badanej?

September 10, 2019 Way2Select.com - w pytaniach i odpowiedziach 0 minutes, 58 seconds

Oprócz rankingu i funkcjonalności porównania kandydatów masz dostęp także do indywidualnego raportu opisowego, który prezentuje kluczowe informacje o kandydacie w kontekście motywowania go do efektywnej pracy oraz włączania go w pracę zespołu. Raport szczegółowo opisuje czynniki, które motywują oraz demotywują osobę badaną do pracy. Zapewniając jej odpowiednie warunki pracy, możemy zwiększyć szansę na jej wysokie zaangażowanie i optymalne spożytkowanie jej kompetencji. Alternatywnie, analizując co (de)motywuje daną osobę, możemy zweryfikować, czy rzeczywiście nadaje się do naszej organizacji. Na przykład, jeśli dana osoba ma silną potrzebę władzy, zaś nasza organizacja promuje kulturę współpracy, to być może ta osoba, pomimo wysokiego miejsca w rankingu, nie jest najlepszym wyborem w kontekście kultury i warunków pracy, jakie oferuje nasza organizacja. W przypadku zaś komponowania zespołu warto wziąć pod uwagę także role w zespole, jakie dana osoba jest gotowa pełnić. Dobrze skomponowany zespół jest w stanie obsadzić wszystkie 5 kluczowych ról w zespole. Z raportu dowiesz się, które z nich dana osoba jest w stanie samodzielnie obsadzić (jedna osoba może bowiem obsadzić więcej niż jedną rolę). Na przykład, jeśli potrzebujesz wzmocnić zespół w obszarze planowania i sprawnej organizacji, warto sprawdzić, czy osoba badana ma predyspozycje do pełnienia roli Uporządkowanego taktyka.