Raport iP MANAGER - Jak rozumieć listę czynników motywujących?

W raporcie prezentujemy zawsze trzy najważniejsze czynniki motywujące osobę badaną do pracy.

Czynniki podane są w kolejności według ważności. Oznacza to, że pierwszy na liście czynnik motywujący zaznacza się najsilniej w strukturze osobowości osoby badanej i będzie najprawdopodobniej miał największy wpływ na poziom jej motywacji do pracy. W praktyce podanie tylko tego najważniejszego – priorytetowego – czynnika motywującego wystarczyłoby do optymalizacji wpływu menedżera na umotywowanie osoby badanej. Jest on swego rodzaju „kluczem” do zrozumienia, co motywuje oraz co demotywuje osobę badaną do pracy.

Podanie listy trzech kluczowych czynników motywujących ma pomocnicze znaczenie – umożliwia szersze spojrzenie na motywację osoby badanej. Można rzec, że pozostałe dwa czynniki motywujące pomagają dookreślić znaczenie głównego czynnika motywującego. Na przykład, osoba, która na pierwszym miejscu ma czynnik motywujący Władza, zaś na drugim Afiliacja będzie inaczej motywowana niż osoba, która także ma na pierwszym miejscu Władzę, ale na drugim, na przykład, Osiągnięcia.

W sumie analizujemy 10 czynników motywujących, w tym (kolejność alfabetyczna): Afiliacja, Autonomia, Osiągnięcia, Rozwój, Stabilizacja, Uznanie, Władza, Wsparcie, Zabawa, Zmienność. Ze względów praktycznych, jak zaznaczono to powyżej, w raporcie prezentujemy tylko trzy czynniki motywujące najsilniej zarysowane w strukturze osobowości osoby badanej.

Lista czynników motywujących wraz z ich krótkim opisem:

  • Afiliacja: praca z ludźmi
  • Autonomia: niezależność w działaniu
  • Osiągnięcia: uczestnictwo w ambitnych projektach lub kierowanie nimi
  • Rozwój: tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
  • Stabilizacja: przewidywalne warunki pracy
  • Uznanie: eksponowane stanowisko, pełnienie ważnej funkcji i szacunek innych
  • Władza: kierowanie innymi, posiadanie decydującego głosu
  • Wsparcie: przyjazna atmosfera, współpraca i zaufanie w zespole
  • Zabawa: ekscytująca praca, swoboda ekspresji w miejscu pracy
  • Zmienność: zmienny (różnorodny) zakres obowiązków