Raport iP MANAGER - Jak rozumieć skalę opisującą nasilenie mocnych stron?

Mocne strony opisywane są na skali od 1 do 5 punktów. Przy czym każda mocna strona opisana jest przez dwa przeciwstawne bieguny.

Oznacza to, że im wyższy wynik punktowy na danym biegunie, tym bardziej prawdopodobne, że dany biegun stanowi mocną stronę osoby badanej. Jednocześnie oznacza to, że przeciwstawny biegun danej mocnej strony nie cechuje osoby badanej – ściślej: nie wyróżnia jej na tle innych osób.

Warto zaznaczyć, że wynik punktowy na poziomie 1 w praktyce oznacza, że osoba badana cechuje się szeroką elastycznością funkcjonowania – oba bieguny mocnej strony opisują w pewnym stopniu potencjał osoby badanej. Tym samym, w zależności od wymagań sytuacji, osoba badana może funkcjonować zgodnie z jednym lub drugim biegunem mocnej strony.

Wynik punktowy na poziomie 2 lub więcej oznacza zaś coraz silniejszą mocną stronę w zakresie tylko jednego bieguna danej mocnej strony.