PORÓWNANIE - Jak ocenić sytuację, w której osoby z zespołu uzyskują różne, niekiedy wręcz skrajne nasilenie badanych cech?

September 1, 2019 Way2Select.com - porady eksperta 0 minutes, 42 seconds

Zróżnicowany zespół, czyli taki, który składa się z osób o różnym, niekiedy skrajnym, nasileniu badanych cech, w przeciwieństwie do zespołu jednorodnego, w którym osoby wykazują podobne nasilenie badanych cech, może być bardziej kreatywny, lecz zarazem bardziej wymagający w codziennej pracy zarówno dla menedżera, jak i wszystkich członków zespołu.

W zróżnicowanym zespole łatwiej o różne punkty widzenia, ale także o różnice zdań i konflikty. Zróżnicowany zespół wymaga od menedżera bardziej zindywidualizowanego podejścia do każdego z jego członków.

Każdy z nich jest bowiem wyjątkowy, nie sposób więc, na przykład, stosować jednego i tego samego sposobu motywowania do wszystkich osób, gdyż dla jednych z nich będzie on adekwatny, zaś dla drugich kompletnie niedostosowany.

Można założyć, że zespoły zróżnicowane mogą mieć przewagę w pracach i projektach wymagających kreatywności, zaś zespoły jednorodne mogą wykazać swą wyższość w trakcie realizacji rutynowych zadań zgodnie z założonym planem.