RANKING - Co jeśli osoba z pierwszego miejsca w rankingu uzyskuje relatywnie niski poziom dopasowania do profilu idealnego kandydata?

September 1, 2019 Way2Select.com - porady eksperta 0 minutes, 29 seconds

Dopasowanie na poziomie 69% lub niższym należy uznać za relatywnie niskie. Osoby wykazujące taki poziom dopasowania do profilu idealnego kandydata, niezależnie od sposobu jego zdefiniowania lub odwzorowania, mogą nie być optymalnym wyborem.

Relatywnie niski poziom dopasowania może być konsekwencją zarówno zbyt niskich predyspozycji kandydata, jak i zbyt wyśrubowanych wymagań profilowych. W takim przypadku możliwe są co najmniej dwa wyjścia.

Po pierwsze, można dalej poszukiwać kandydatów, którzy wykażą wyższy poziom dopasowania. Po drugie, można jeszcze raz przemyśleć kwestię wymagań profilowych. Być może są niepotrzebnie zawyżone, szczególne w przypadku profilu zdefiniowanego z wykorzystaniem opcji „Zbuduj profil według wymagań stanowiskowych”.