PROFIL - Czy warto stworzyć kilka profilów dla danego stanowiska pracy?

September 1, 2019 Way2Select.com - porady eksperta 0 minutes, 39 seconds

Dla danego stanowiska można stworzyć, w zależności od dostępności i liczby osób (anty)modelowych, wiele profilów z wykorzystaniem każdej z czterech dostępnych metod analizy profilowej. Nie jest to jednak zalecane. Zazwyczaj wystarczy jeden profil zdefiniowany w oparciu o wybraną, najlepszą w danym kontekście, metodę analizy profilowej.

Niekiedy, na przykład, gdy zauważymy, że dysponujemy dwiema osobami modelowymi, lecz o bardzo zróżnicowanej osobowości, w wyniku czego nie jest możliwe opracowanie jednego, spójnego profilu, można wygenerować dwa profile – każdy w oparciu o inną osobę modelową (tzw. opcja „Zbuduj profil na podstawie osoby”). Dysponując więcej niż jednym profilem dla danego stanowiska, należy sprawdzić dopasowanie danego kandydata do każdego profilu.

Aby uznać danego kandydata za obiecującego i dobrze rokującego, wystarczy, że wykaże się wysokim dopasowaniem (tj. na poziomie 70% lub więcej) na jednym z profilów.