W czym jest pomocna funkcjonalność porównania użytkowników?

September 5, 2019 Way2Select.com - w pytaniach i odpowiedziach 0 Minuty, 58 Sekundy

Funkcjonalność porównania użytkowników dostarcza dodatkowych informacji w stosunku do listy rankingowej. Przy jej pomocy możemy porównać jednocześnie do 5 osób na dziewięciu wymiarach predyspozycji.

Możemy, na przykład, pięciu kandydatów najbardziej dopasowanych wedle rankingu porównać na dodatkowych wymiarach i sprawdzić, który z nich optymalnie pasuje do kultury organizacji. Ta opcja jest najbardziej użyteczna, gdy kandydaci ze szczytu rankingu nie różnią się istotnie poziomem dopasowania (różnice zaledwie kilku punktów procentowych).

Może się okazać, że, na przykład, kandydat nieco mniej dopasowany (ale nadal istotnie wysoko) preferuje współpracę, zaś kandydat ze szczytu rankingu jest wyraźnie rywalizacyjnie usposobiony. Jeśli poszukujemy osoby do zespołu i pracy wymagającej ścisłej współpracy, to w tym przypadku kandydat nieco mniej dopasowany, lecz odpowiednio usposobiony, może być optymalnym wyborem.

Alternatywnie, możesz porównać osoby z Twojego zespołu i sprawdzić, na ile są dopasowane pod kątem predyspozycji. Im większa zgodność pod względem predyspozycji, tym potencjalnie bardziej zgrany zespół i łatwiejsze kierowanie nim. Z drugiej strony, zróżnicowanie zespołu w zakresie predyspozycji, choć wymaga bardziej zindywidualizowanego sposobu kierowania, zwiększa potencjał zespołu.

Na przykład, jeśli w zespole mamy tylko rozważne osoby, wszyscy się dobrze rozumieją, ale może brakować polotu. Zespół złożony z osób rozważnych i zdecydowanych ma szerszy ogląd sytuacji.